OM SPOLANDER CONSULTING

Kompetens
Trafikexpert med inriktning på analys och utveckling av kunskaper, innovationer och metoder att använda i beslutsfattande och opinionsbildning.

Yrkeserfarenheter
• Programchef vid SCB, Statistiska Centralbyrån (8 år)
• Forskningsledare och ämnesansvarig för trafikantbeteende vid VTI, Statens väg- och trafikinstitut (15 år)
• Utredningschef vid NTF (4 år)
• Huvudsekreterare i Kommittén Körkort 2000, (2 år)
• Expert vid Kommunikationsforskningsberedningen (2 år)
• Avdelningsdirektör Statens Trafiksäkerhetsverk (3 år)
• Forskningsassistent Statens Högertrafikkommission (2 år)

Uppdragsgivare/finansiärer under 2000-talet
• Myndigheter som Verket för innovationssystem VINNOVA, Trafikverket resp Vägverket,
Naturvårdsverket, Statens institut för kommunikationsanalys SIKA, Banverket,
Kommunikationsforskningsberedningen KFB, Skyltfonden.
• Organisationer som NTF, Sveriges Kommuner och Landsting, Cykelfrämjandet.
• Kommuner som Karlstad, Stockholm, Malmö, Linköping, Västerås, Norrköping, Motala, Trollhättan.
• Företag som WSP Sverige AB, Ramböll Sverige AB, Inregia AB.

Kontakt
ElectroPix Web DesignMagnus Ladulåsgatan 27
118 65 Stockholm
Valid XHTML 1.0 Transitional 070-4217036
krister@spolander.se