PUBLIKATIONER

LOGOTYP

Klicka på en titel
för att läsa eller
få mer information.
Läs
Beställ
Låna
krister@spolander.se
08-720 01 25
070-421 70 36
Böcker
OmslagKörglädje – om fart och bilar i transportsystemet.
Krister Spolander och NTF Förlag, 2007.
Bok, finansierad av VINNOVA, Naturvårdsverket, Vägverket, Skyltfonden samt NTF.
NTF Förlag, 2007.
Kan beställas direkt, klicka här, eller från NTF Förlag AB (telefon 08-705 59 00)
Kan också lånas av VTI Bibliotek och informationscenter BIC (telefon 013-20 43 31)
omslagÄldre, mobilitet och nollvision.
Om trafik för tredje åldern.
NTFs Förlags AB, 2003.
Bok, finansierad av Vinnova och NTF.
Kan beställas direkt, klicka här, eller från NTF Förlag AB (telefon 08-705 59 00)
Kan också lånas av VTI Bibliotek och informationscenter BIC (telefon 013-20 43 31)
OmslagStaden, Bilen, Farten.
NTF Förlag AB, 1999.
Bok, finansierad av NTF.
Kan beställas direkt, klicka här, eller från NTF Förlag AB (telefon 08-705 59 00)
Kan också lånas av VTI Bibliotek och informationscenter BIC (telefon 013-20 43 31)
omslagPlanera för cykeln.
En idésamling för bättre cykelmiljö. NTFs Förlags & Service AB 1997.
Bok, finansierad av NTF.
Kan beställas direkt, klicka här, eller från NTF Förlag AB (telefon 08-705 59 00)
Kan också lånas av VTI Bibliotek och informationscenter BIC (telefon 013-20 43 31)
omslagAtt köra bil.
Körkortsutbildning för säkrare trafik och bättre miljö.
Liber Utbildning 1994.
Bok, finansierad av Liber.
Kan beställas direkt här eller frånLiber Läromedel 113 98 Stockholm (telefon 08-690 93 30)
Kan också lånas av VTI Bibliotek och informationscenter BIC (telefon 013-20 43 31)
Rapporter från 2000-talet

Statlig cykelpolitik - på pappret och i realiteten. En analys av hur cykeln hanteras i den statliga transportpolitiken. Analysen omfattar alla steg i infrastrukturplaneringen för 2014-2025 fram till och med riksdagsbeslutet 24 juni 2014. Rapport, publicerad av Naturskyddsföreningen, september 2014.

Cykling och cykelsäkerhet. En studie av variationen mellan kommuner. Rapport april 2014. Studien omfattar 51 av landets största kommuner där cykelsäkerheten 2011-2012 analyserats med data från STRADA (trafikskadade från akutsjukhusen) samt RVU Sverige (data om cykeltrafiken). Den är finansierad av försäkringsbolaget If och Trafikverket med Cykelfrämjandet som uppdragsgivare.

Statens satsningar på cykeltrafik 2014 - 2025. Analys av förslagen i den nationella och de 21 regionala transportplanerna. Rapport januari 2014, delvis finansierad av Svensk Cykling.

Marknadsdrivet test för utveckling av säkrare cyklar.  En studie av behov, möjligheter och förutsättningar. Om att utveckla något liknande som Euro NCAP som varit så framgångsrikt för bilar, fast för cyklar. Studien har finansierats av Skyltfonden. Rapport december 2013.

Det statliga sveket mot cyklisterna - Planer utan pengar är bara papper mellan
pärmar.
En analys av den statliga transportpolitiken sedan sekelskiftet. Rapport november 2013. Distribuerad genom Svensk Cyklings försorg.

Cykling i Sverige - en studie av variationen mellan regioner och kommuner. Studien grundas på data från RVU-Sverige 2011 och 2012 och är en del av ett projekt om cyklisters trafiksäkerhet i kommunerna. Finansierad av Trafikverket och försäkringsbolaget If, uppdrag från Cykelfrämjandet. Rapport september 2013.

Resultat av arbetet för ökad och säkrare cykling samt förslag till forskning, utveckling och innovation. Rapport maj 2013. Projektet är gjort på uppdrag av Trafikverket och gäller vilken forskning som bäst gynnar samhällets ambitioner för cykeltrafiken och dess roll i samhället. Därutöver ingår en analys av samhällets mål för cykeltrafiken och målrelevansen hos aktuell forskning.

Rangordning av fotgängarsäkerheten i svenska kommuner.
En studie av variationer och olikheter. FOT rapport 2012. Analys av data från STRADA, det nya informationssystemet om olyckor i vägtransportsystemet (bygger på uppgifter från både akutsjukvården och polisen). Projektet finansierat av Skyltfonden.

Underlag för regionalt cykelvägnät i Stockholms län.
Pendlingsrelationer mellan bostäder och arbetsplatser.
Rapport 2012. Uppdrag finansierat av Trafikverket, Stockholms läns landsting med flera.

omslagKarlstads cykelinfrastruktur – några intryck.
Rapport 2011. Uppdrag för Karlstads Kommun.
omslagFörslag till studieresor i Cykelfrämjandets regi.
Rapport 2011. Uppdrag för Cykelfrämjandet.
omslagPotentialer för ökad cykeltrafik.
Pendlingsrelationer mellan bostäder och arbetsplatser i Stockholm med kranskommuner. Rapport Trafikkontoret, 2011.
Uppdrag för Stockholms Stad i anslutning till arbetet med Cykelplan 2011.
omslagCykelstaden Söderort.
Utveckling av promenadstaden på tunnelbanestadens premisser.
Rapport Trafikkontoret, 2010.
Analys av pendlingsrelationer i Söderort inklusive en utvärdering av den befintliga cykelinfrastrukturen. Uppdrag för Trafikkontoret Stockholms Stad.
omslagBikeRAP – utveckling av en metod för säkerhetsklassning av cykelinfrastruktur.
Rapport Skyltfonden Trafikverket, rapport 2010.
Motsvarande metod som EuroRAP men för cykelinfrastruktur.
Finansierad av Vägverkets/Trafikverkets skyltfond.
OmslagCykelorganisationer och myndigheter i samverkan för ökat cyklande.
En studie av Storbritannien, Norge, Tyskland, Danmark och Nederländerna med några reflektioner för svensk del.
Trafikverket, publikation 2010:047
omslagCykel, kollektivtrafik och SL.
Rapport 2010 om möjligheterna att medbringa cykel i kollektivtrafiken i Stockholmsregionen med en utblick över resten av landet.
Gjord på uppdrag av Kollektivtrafikant Stockholm.
omslagVINNOVAs satsningar på ökad transportsäkerhet – framtagning av underlag i två faser.
Verket för Innovationssystem VINNOVA, rapport VR 2010:03.
Omslag Tolv punkter för säkrare och attraktivare cykling.
Trafikpolitiskt program för Trampkraft, fastställt 2009.
Trampkraft är en organisation för människor som använder liggcyklar, trikar, velomobiler eller vikbara cyklar.
Omslag1 000 meter cykelfält som skakade Stockholm.
Erik Beckman & Svante Linusson (redaktörer), medverkade med kapitlet Cykel i huvudstad.
Forum08, Stockholm, 2009.
omslagUnderlag för VINNOVAs satsningar inom transportsäkerhetsområdet.
Verket för Innovationssystem VINNOVA, rapport VR 2009:09.
omslagLONAs bidrag till måluppfyllelse för miljökvalitetsmålen.
WSP, Analys & Strategi, 2008.
Utvärdering av lokala naturvårdsbidrag (LONA). Medverkan för WSP Sverige AB i ett projekt för Naturvårdsverket.
omslagCykel i medvind.
Om målsättningar och utvärderingar.
Handbok, utgiven av Sveriges Kommuner och Landsting, 2008.
omslagBättre cyklar.
En analys av äldre cyklisters behov och önskemål.
Verket för Innovationssystem VINNOVA, rapport VR 2007:16.
omslagBetter Cycles.
An analysis of the needs and requirements of older cyclists.
Verket för Innovationssystem VINNOVA, Report VR 2007:17.
omslagBeteendeaspekter på tunnelalternativen.
Rapport Tvärsektion 2007.
Del i WSP Sverige AB projekt Förbifart Stockholm – Utredning fullortsborrning.
omslagBusskörfälts trafiksäkerhet.
Resultat från bussförares riskskattningar. Rapport 2007.
För WSP Sverige AB i ett projekt för Trafikkontoret Stockholms Stad.
OmslagCykeln i transportsystemet – utvecklingsmöjligheter.
Rapport 2006.
Uppdrag för Statens institut för kommunikationsanalys SIKA.
omslagUnderlag för Linköpings cykelplan etapp 2.
Rapport 2006.
Uppdrag för Linköpings kommun.
omslagTrafikprojekt för bättre miljö - en utvärdering av LIP-finansierade trafikåtgärder.
Naturvårdsverket, rapport 5477, 2005.
Projekt genomfört tillsammans med Inregia AB på uppdrag av Naturvårdsverket.
omslagCykel och Citybanan.
Integration mellan cykel och pendeltåg vid pendeltågsstationerna i Stockholms innerstad. Slutrapport 2005.
Uppdrag för Banverket region Öst/Citybanan.
OmslagCykeln är på väg tillbaka.
Cykelfrämjandets 11-punktsprogram för ökad säker cykling.
Publikation 2005.
Trafikpolitiskt program framtaget på uppdrag av Cykelfrämjandet.
omslagCykelvägar och den Nationella Vägdatabasen NVDB.
Rapport 2004.
Uppdrag för Vägverket.
En utredning om att inkludera friliggande cykelvägar i NVDB.
omslagÄldre och klokare.
Studiematerial om trafik för tredje åldern, 2004.
Uppdrag för NTF.
Kan beställas direkt, klicka här, eller från NTF Förlag AB (telefon 08-705 59 00)
Kan också lånas av VTI Bibliotek och informationscenter BIC (telefon 013-20 43 31)
OmslagMer cykeltrafik på säkrare vägar.
Uppföljning av Vägverkets Nationella strategi, avsiktsförklaring och handlingsplan.
Rapport 2003.
Uppdrag för Vägverket.
omslagFörändrad finansiering av transportforskningen.
I vilken utsträckning täcks KFBs FoU-områden av VINNOVA och andra finansiärer inom TRANSAM?
Verket för Innovationssystem Vinnova, rapport VR 2003:7.
omslagRationalitet och etik i samhällsekonomisk analys och Nollvision.
Vinnova och NTF, VINNOVA rapport VR 2002:2.
omslagVägen, resan och mobilen.
Scenario med frågor för vägtrafik.
Verket för Innovationssystem Vinnova, rapport VR 2001:25.
Handlar om mobil telekomutveckling och förutsättningarna för väginformatik.
omslagSäkrare trafik.
Ett forskningsprogram för ökad säkerhet i väg- och spårtrafik, luft- och sjöfart. Kommunikationsforskningsberedningen, KFB-Information 2000:16, 2000.
omslagNya perspektiv i trafiksäkerhetsforskningen.
KFBs workshop om forskningsfrågor, Tammsvik december 1999. Kommunikationsforskningsberedningen, KFB Meddelande 2000:1.
omslagVästeråscyklar.
Förslag till kravspecifikation för hyrcyklar, lånecyklar och tjänstecyklar. Rapport 2000
(I samarbete med Bo Dellensten).
Cykelvägsanalyser i ett drygt 20-tal kommuner 2001-2006
(finansierade av Vägverket och respektive kommuner, ledda av Bo Dellensten och administrerade av Cykelfrämjandet resp Svensk Cykling). Det är kommuner som Boden, Borlänge, Huddinge, Järva/Stockholm, Kalmar, Kristianstad, Kungsholmen/Stockholm, Kumla, Linköping, Luleå, Lund, Motala, Djurgården/Stockholm, Nyköping, Nynäshamn, Ronneby, Sigtuna/Märsta, Skellefteå, Solna, Sundsvall, Södermalm/Stockholm, Tyresö, Vasastan/City/Stockholm, Vaxholm, Västervik, Västerås, Växjö, Örebro, Östersund, Österåker.

Rapporter före 2000
Ett hundratal rapporter och artiklar före år 2000, de flesta vid Väg- och Trafikinstitutet, numera Väg- och Transportforskningsinstitutet (se www.worldcat.org/identities/lccn-n98-42051). Finns hos VTIs bibliotek och informationscenter BIC.